Obsazení:

Luděk Efraim Schmoll

Luděk Efraim Schmoll

Narozen 3. elulu 5736, tj. ve znamení panny a v roce draka. Původní profesi výpravčího vlaků zaměnil za klotové rukávy definitivníhokancelářského zřízence zemského ředitelství c. k. státních drah. Volné chvíle tráví s Yennefer (manželka) nebo s Barunkou (kontrabas). Zbylé volné chvíle tráví potulkami po horách tu- i cizozemských.

Arzenál: djembe, buben a průvodní slovo, kapelník

 

 

 

 

 

 

 

 


Veronika Farkašová

 Narozena ve znamení lva a roce psa, což koresponduje s jejím příjmením, které je překládáno jako vlk. V současné době studuje (v podstatě pilně), mezitím kromě fléten týrá ještě kytaru, klavír, sourozence a rodiče. Také dochází do přibližně tří pěveckých sborů.

Arzenál: flétny všeho druhu, šalmaje, kornamusa, hlas

 

 

 

 

 

 

 


 Karel Krakonoš Kyncl

Vyskytl se kdysi kdesi na východě Čech. V současné době již vystudovaný zkouší a měří to, co vyjede z plzeňské Škodovky. Jeho práce mu neustále koliduje s množstvím dalších aktivit hudebních i nehudebních, na čemž jsou samozřejmě bity věci důležitější. Zvláště rád se pak učí na nové a nové nástroje. To způsobuje, že na žádný z nich neumí pořádně, což se mu leckdy daří úspěšně maskovat.

Arzenál: flétny, šalmaje, dudy, cistra, niněra, rolničky, bubny, hlas

 

 

 

 

 


Monika Hüttlová

 


Gino Sebastian Baupre  

 


 

 

 

Bývalí členové


Jana Holá

Arzenál: Cistry, hlas

 

 

 

 

 

 


 

Radka Faifrová,

Narozena v roce tygra v měsící Quintilis. Dělá čest svému jménu radostná; radující se Profesně je sociálně terapeutický pracovník a pomáhá rodinám. Pokud se zrovna nezdokonaluje v hraním na housle či violu, bystří mysl nad dobrou knihou eventuálně „trápí své tělo“ tancem u tyče. Má ráda Růže (i)v trní, narcisky a svou koloběžku.

 

Arzenál: housle, viola, hlas


 

Pavel Řezáč

Pavel Řezáč,

nechvalně proslulý pod jménem Eryr, se narodil LP 1991, dvacátého druhého dne měsíce října. Opomeneme-li jeho kladný vztah ke kvalitnímu alkoholu (např. Roudenský vítr z hor, recept je tajný), dýmkám (klasickým i vod

ním) a podobným neřestem vůbec, zajímá se o historii, šerm a hudbu, nejlépe pěkně pohromadě. Zastihnout ho prakticky nelze. Když už by si někdo chtěl dát tu práci, tak dopoledne je k zastižení na SoŠ prof. Švejcara (dá-li pánbůh, snad už dlouho nebude), a odpoledne v Kamenné čajovně, kde Vám rád splní jakékoliv přání (v rámci možností a společenské únosnosti).

Arzenál: flétny a šalmaje, bubny

 


Vojta Vrobel


Arzenál: housle,viola, cistra, bubny


 

Lucie Lejčková,

Lucie Lejčková

zvaná Lucrézia se narodila 12. máje léta páně 1994 v pekelném znamení býka a v roce psa. Je vzornou studentkou plzeňské konzervatoře. (stejně má školu jen tři dny v týdnu). Ve volném čase, i když pomalu neví co to znamená, se zabývá hrou na různé nástroje. V neposlední řadě neustále něco střihá, sešívá, vyšívá, obkresluje. Poté tomu říká historický kostým. Také stále přepisuje do not nějaké středověké písně či nápěvy,za což je jí zbytek kapely díky své lenosti neskonale vděčen. Je obrovskou milovnicí koní, a nejraději by si pořídila své zvíře, pakliže již nepočítá momentálního partnera...

Arzenál: fidula, flétny, dudy, hlas

 

 

 

 


Petra Václavíková

Petra Václavíková

Narozena v roce vzniku samostatného Českého státu v dalekém Moravstánu v dědině zvané Gotwaldov v ohnivě přítulném (a líném) znamení lva. Nyní studuje na Plzeňské konzervatoři profesionální výraz tváře při hře na zobcovou flétnu. Soukromě se učí na barokní hoboj, ráda si zaduje i na další plátkové potvory a občas uloupí klávesové či strunné nástroje svých kolegů. Jako trvalé bydliště stále uvádí Luhačovice, kam občas zavítá na víkendový rodinný pobyt s plnou penzí. Mezi její další záliby patří lámání mužských srdcí a vlastních fléten. Také s oblibou venčí bicykl, brusle, „seznam“ psa, ochutnává nová jídla a vína a prudí spoluhráče svým moravským přízvukem.

Arzenál: flétny, šalmaje, hlas

 

Martin Krafka

Martin Krafka,

 

jinak též v okolních krajích proslulý pod jménem Baltazar, poprvé byl na tomto světě spatřen v čase odpoledním 4. srpna LP 1988 pod znamením ohnivého lva v roce draka. Je studentem na dovolené. Ve volném čase se kulturně vzdělává knihami a texty rozličnými. Chodí také do tyjátrů a kinematografů.
Je milovníkem kuřiva rozličného, zvláště pak tabáků. Předností jeho je silný hlas, po krčmách vyhalekaný, a také humor zvláštně břitký(a leckdy suchý). 

Arzenál: flétny, hlas, hlas, hlas a HLAS